SYSTEM MONITOROWANIA I TRANSMISJI ALARMÓW WŁAMANIOWYCH I NAPADOWYCH: Skuteczny dodatek do systemów zabezpieczeń przekazujący informacje z chronionego obiektu wprost do stacji monitorowania alarmów zgodnie z zaprogramowanym algorytmem transmisji. Transmisja może być realizowana za pośrednictwem łączy radiowych w paśmie chronionym, telefonicznych komutowanych, gsm, gprs oraz łączy sztywnych telekomunikacyjnych.

 

SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU: Nowoczesne, estetyczne a co najważniejsze skuteczne urządzenia alarmowe, których nie będziesz się wstydził w swoim obiekcie. Systemy przewodowe i radiowe, centralki, małe jak i duże sieciowe systemy zabezpieczeń, systemy wewnętrzne jak i zewnętrzne.

 

SYSTEMY SYGNALIZACJI INNYCH ZAGROŻEŃ: Samodzielne lub jako rozbudowa typowych instalacji sygnalizacji włamania o dodatkowe czujniki dymu czy temperatury, czujki gazu ziemnego (metanu), czujki gazu lpg (propan butan), czujki czadu (tlenku węgla), czujki gazu usypiającego (oparów chloroformu), czujki zalania wodą. Informacje z tych urządzeń mogą być także przesyłane do stacji monitoringu. Zalecane szczególnie do instalacji domowych.

 

SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ: Do ochrony domu, budynku jak i dla aplikacji większych tj. przemysłowych, medycznych, kontroli ruchu drogowego, monitoringu wizyjnego, rozpoznawania tablic rejestracyjnych itp. Wewnętrzne jak i zewnętrzne zestawy kamer kompaktowych, kopułowych, ukrytych, szybkoobrotowych z rejestratorami cyfrowymi. Systemy kamery IP z dostępem poprzez serwery komputerowe. Urządzenia do transmisji sygnałów po skrętce, bezprzewodowej, światłowodowej.

 

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY: Nadzorowanie i kierowanie ruchem osobowym w interesującym nas obszarze przedsiębiorstwa, fabryki, instytucji, budynku czy też sklepu poprzez nowoczesne rozwiązania sprzętowe i systemowe. Proponujemy rozsądne rozwiązania o różnym stopniu funkcjonalności, wielkości i skomplikowania, od prostych zamków szyfrowych poprzez czytniki kart zbliżeniowych po rozbudowane zaawansowane technologicznie systemy sieciowe.

 

DORADZTWO I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ: Mając na uwadze stale rosnące wymagania spowodowane rozwojem technologii w dziedzinie zabezpieczeń proponujemy Państwu profesjonalne doradztwo polegające na dokładnym rozpoznaniu Państwa obiektu a także określenia potrzeb jakim powinniśmy sprostać, aby efektywnie i skutecznie zabezpieczyć dany obiekt.

 

SERWIS INSTALACJI I URZĄDZEŃ: Realizowany w formie jednorazowych zleceń w przypadku napraw bieżących lub awarii, oraz stałych umów konserwacji systemów zabezpieczeń.

 

GRUPY INTERWENCYJNE: Realizowanie zadań ochrony przez mobilne uzbrojone grupy interwencyjne, które w jak najkrótszym czasie docierają do obiektu potrzebującego pomocy czy też wsparcia.

 

OCHRONA OBIEKTÓW: Wiele obiektów wymaga ciągłej obecności osób stale chroniących i dozorujących mienie. Realizację tego typu usług zapewniają odpowiednio umundurowani i przeszkoleni pracownicy ochrony.

 

PLANY OCHRONY: Dokumenty te tworzone są dla obiektów, które podlegają obowiązkowej ochronie bądź wymaga tego określona specyfika pracy np. kasy lub kantory wymiany walut, gdzie jest wymagany licencjonowany pracownik ochrony wyposażony w broń palną czy też w środki przymusu bezpośredniego. Stworzenie takiego planu wymaga szczegółowej analizy wszystkich potencjalnych zagrożeń, aby właściwie zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu w danym obiekcie lub obszarze.

 

 

 

Ochrona przeciwpożarowa. Systemy alarmowe. Transmisja alarmów pożarowych. Systemy sygnalizacji i wykrywania pożaru. Systemy przeciwpożarowe. Oddymianie i przewietrzanie budynków.  Ppoż. Monitoring. DSO. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Stałe urządzenia gaśnicze. Monitorowanie alarmów. Oświetlenie awaryjne. Doradztwo. Projektowanie. Systemy zabezpieczeń. Zasilanie awaryjne. Serwis. GPRS. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. SSWiN. Grupy interwencyjne. GSM. Alarmy. Ochrona obiektów. Security. Czujki ruchu. Czujki dymu. Kamery. CCTV. Systemy telewizji dozorowej. Ochrona fizyczna. ROP. Czujki czadu. Czujki gazu. Czujki temperatury.  Kontrola dostępu. Rejestracja czasu pracy. Plan ochrony.