Ochrona przeciwpożarowa. Systemy alarmowe. Transmisja alarmów pożarowych. Systemy sygnalizacji i wykrywania pożaru. Systemy przeciwpożarowe. Oddymianie i przewietrzanie budynków.  Ppoż. Monitoring. DSO. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Stałe urządzenia gaśnicze. Monitorowanie alarmów. Oświetlenie awaryjne. Doradztwo. Projektowanie. Systemy zabezpieczeń. Zasilanie awaryjne. Serwis. GPRS. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. SSWiN. Grupy interwencyjne. GSM. Alarmy. Ochrona obiektów. Security. Czujki ruchu. Czujki dymu. Kamery. CCTV. Systemy telewizji dozorowej. Ochrona fizyczna. ROP. Czujki czadu. Czujki gazu. Czujki temperatury.  Kontrola dostępu. Rejestracja czasu pracy. Plan ochrony.