SYSTEMY MONITOROWANIA I TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH DO JEDNOSTEK PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: Automatyczne przesyłanie sygnałów alarmowych z systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w chronionych obiektach bezpośrednio do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Każde podłączenie obiektu uzgadniane jest wcześniej z właściwą terytorialnie Komendą PSP, która podejmuje działania interwencyjne w wypadku odebrania sygnału alarmu z obiektu. Istnieją podłączenia obligatoryjne lub komercyjne, każdorazowo po decyzji właściwego terytorialnie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.


SYSTEMY SYGNALIZACJI I WYKRYWANIA POŻARU: Systemy sygnalizacji i wykrywania pożaru stanowią bardzo skuteczną formę szybkiego powiadomienia o zagrożeniu pożarowym zaistniałym w obiekcie. Precyzyjnie i szybko określają one miejsce powstania pożaru, zadymienia czy wzrostu temperatury dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Ale zawsze dostosowanych do możliwości klienta końcowego.

 

SYSTEMY ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA BUDYNKÓW: Urządzenia do odprowadzania dymu i gorącego powietrza umożliwiają usuwanie trujących i lotnych związków z zagrożonych stref. System zostaje uruchomiony po zadziałaniu czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających, a zastosowanie w dolnych częściach budynku dodatkowo otwieranych elementów polepsza ciąg doprowadzając świeże powietrze. System umożliwia także codzienną naturalną wentylację klatek lub pomieszczeń dzięki funkcji przewietrzania.

 

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE:

 

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE:

 

SYSTEMY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO: Oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilnia urządzeń do oświetlenia podstawowego. Każdy budynek, w którym zanik napięcia może spowodować zagrożenie zdrowia i życia, ale także zagrożenie środowiska lub znaczne straty materialne należy wyposażyć w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne dzielimy na zapasowe oraz awaryjne ewakuacyjne i jako instalacje należą do urządzeń przeciwpożarowych.


 

DORADZTWO I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ: Mając na uwadze stale rosnące wymagania spowodowane rozwojem technologii w dziedzinie zabezpieczeń proponujemy Państwu doradztwo polegające na dokładnym rozpoznaniu Państwa obiektu a także określenia potrzeb, jakim powinniśmy sprostać aby efektywnie i skutecznie zabezpieczyć dany obiekt.

 

SERWIS INSTALACJI I URZĄDZEŃ: Realizowany w formie jednorazowych zleceń w przypadku napraw bieżących lub awarii, oraz stałych umów konserwacji systemów zabezpieczeń.

 

 

 

 

Ochrona przeciwpożarowa. Systemy alarmowe. Transmisja alarmów pożarowych. Systemy sygnalizacji i wykrywania pożaru. Systemy przeciwpożarowe. Oddymianie i przewietrzanie budynków.  Ppoż. Monitoring. DSO. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Stałe urządzenia gaśnicze. Monitorowanie alarmów. Oświetlenie awaryjne. Doradztwo. Projektowanie. Systemy zabezpieczeń. Zasilanie awaryjne. Serwis. GPRS. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. SSWiN. Grupy interwencyjne. GSM. Alarmy. Ochrona obiektów. Security. Czujki ruchu. Czujki dymu. Kamery. CCTV. Systemy telewizji dozorowej. Ochrona fizyczna. ROP. Czujki czadu. Czujki gazu. Czujki temperatury.  Kontrola dostępu. Rejestracja czasu pracy. Plan ochrony.